ИСДП започва реализацията на нов проект

ИСДП започва реализацията на нов проект

 След  спечелването на  конкурс за предоставяне на социални услуги на община Шумен от 1 август ИСДП стартира петгодишен проект  в ДДЛРГ Детелина гр. Щумен. Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот на настанените деца и осигуряване на грижи в семейна или близка до семейната среда чрез развитие на алтернативни услуги.

Реформирането на ДДЛРГ Детелина ще се осъществи чрез развитие на и предлагане на интегрирани услуги за настанените деца и техните семейства.В рамките на проекта ще бъде усъвършенствана организацията на живот на децата, чрез предлагане на дейности центрирани към техните нужди.Новата методология на работа, която ще бъде въведена ще бъде основана на индивидуализиране на грижата за децата, многообразие на предоставяните услуги, въвеждане на нови социално –педагогически подходи и техники в директната работна с деца и семейства.Проектът стартира  с промяна на пространствената организация на живот  в дома и създаване на обособени пространства близки дo семейната среда, оценка на случаите на настанените деца, подготовка на персонала и създаване на работна мрежа за реализирането на проекта.