ИСДП в Шумен

ИСДП в Шумен


І. Обучение на супервизори в социалната работа.

През септември ще се проведе пети модул от обучението на супервизори в социалната работа.

 


График за провеждане на обученията
Модул 5 – 13 – 14 септември 2012 г.
Модул 6 – 11- 12 октомври 2012 г.
Модул 7 – 15-16 ноември 2012 г.
Модул 8 – 13-14 декември 2012 г.

Обучението ще се проведе в зала на ИСДП в гр. София, ул. Княз Борис І №78.

Напомняме на участниците, че таксите се заплащат до 5 число на месеца за съответния модул, по банков път на сметката на „Институт по социални дейности и практики” ЕООД, ЕИК 200197724:
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
BG71UBBS80021055894420 BIC:UBBS BGSF
ОББ Клон Руски паметник, София.
Такса за индивидуален участник – 80 лв. за обучителен модул.

Обучението е насочено към професионалисти с не по-малко от 5 години опит в директна социална работа. Обучението включва 220 часа /128 часа (16 дни) в осем модула и 92 часа практическа работа). Обучението се провежда в група до 16 човека.

ИСДП е лицензиран в НАПОО доставчик на професионално обучение. Завършилите успешно обучението ще получат сертификат.