ИСДП получи грамота в категорията „КАМПАНИЯ НА ГОДИНАТА“

ИСДП получи грамота в категорията „КАМПАНИЯ НА ГОДИНАТА“

ИСДП получи грамота в категорията
„КАМПАНИЯ НА ГОДИНАТА“
в годишните НАГРАДИ за ДОБРИ ПРАКТИКИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА за 2019 г.

Грамотата е за кампанията ни „Бдителни родители“.
Кампанията нямаше комерсиални, а само идеални цели - да информира родителите и по-големите деца за опасностите в онлайн средата. Подробности за нея, може да видите тук http://www.bditelniroditeli.com/
Благодарим за признанието!