ИСДП е лицензиран обучител

ИСДП е лицензиран обучител

 На 6 февруари 2007 Институт по социални дейности и практики (ИСДП) получи Лиценз на Център за професионално обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение(НАПО).  Лиценза е с номер 2006112405, който дава правото да се придобива степен на професионална квалификация за професиите „Социален работник" и „Помощник възпитател".