Интересни събития в КСУДС - Пазарджик

Интересни събития в КСУДС - Пазарджик

На 23.02.2010г. директорът на КСУДС – гр. Пазарджик г-жа Станева и ръководителят на сектор „Услуги и подкрепа на детето" взеха участие в кръгла маса за обсъждане на проблема за обхвата и задържането на децата и учениците в училище и ефективна работа с родителите,

които възпрепятстват децата си да посещават детска градина и училище., организирана от РИО на МОН – гр. Пазарджик. След проведената дискусия, г-жа Станева даде интервю за местната телевизия „Телекабел".

На 25.02.2010г. в сградата на КСУДС се проведе лаборатория, на която беше представен случай на деца настанени в Център за настаняване от семеен тип в гр. Велинград.

На 26.02.2010г. социални работници от КСУДС ще вземат участие в обучение по покана на център „Човеколюбие" – гр. Пазарджик по програма „Панорама на терапевтичните школи в психологията".

Във връзка на добри отзиви относно изготвяне на психологическа експертиза на дете от психолог от екипа на КСУДС по заявка на Районен съд – гр. Пазарджик, от директора на КСУДС – гр. Пазарджик бе изготвена информация до председателя на Окръжен съд – гр. Пазарджик за насочване на клиенти за подготовка за изслушване на деца в съда, семейна медиация, консултиране на деца и семейства, семейно – групова конференция, изготвяне на психологическа експертиза за деца.