Интересни събития в КСУДС - Пазарджик

Интересни събития в КСУДС - Пазарджик

На 9.02.2010г. социални работници от КСУДС – гр. Пазарджик представиха пред родители и учители на деца от ОУ „Любен Каравелов" груповите програми за работа с родители и социалните услуги, които предлага КСУДС като цяло.

 

На 11.02.2010г. в сградата на КСУДС – гр. Пазарджик екипа на комплекса взе участие в една групова супервизия, на която беше представен случай на жена и дете настанени в център „Спешен прием". Проведоха се и три индивидуални супервизии със социални работници на КСУДС. Супервизиите бяха водени от доц. д-р Нели Петрова – Димитрова.

През тази седмица социални работници от Комплекса за социални услуги проведоха две мултидисциплинарни срещи по случаи на клиенти настанени в звено „Майка и бебе" и център „Спешен прием" съвместно с О"ЗД" – гр. Пазарджик и О"ЗД" – гр. Гоце Делчев.