Интересни новини от КСУДС - Пазарджик

Интересни новини от КСУДС - Пазарджик

На 28. 01. 2010г. в сградата на Комплекса се проведе лаборатория, в която се представи случай на момиче, настанено в център „Спешен прием" на КСУДС – Пазарджик.

 

На 29 януари 2010 г. социалните работници от сектор „Услуги и подкрепа на детето" към КСУДС - Пазарджик бяха запознати с някои техники за директна работа с деца. Целта на срещата бе работещите с деца да подобрят своите професионални умения, както и да бъдат улеснени контактите им с децата при провеждане на интервю, първа среща с дете, споделяне на мисли и чувства от децата. Показани бяха следните техники: тестове с човешки фигури, карти с послания, рисувателни техники, житейска история, линия на живота и др.