Институт по социални дейности и практики обявява конкурс към Дома за деца „Асен Златаров”

Институт по социални дейности и практики обявява конкурс към Дома за деца „Асен Златаров”

Институт по социални дейности и практики обявява конкурс към Дома за деца „Асен Златаров” за длъжностите:

  • Социален работник - изисквания за кандидатстване - висше образование специалност „Социални дейности”, „Социална педагогика или „Психология”.
  • Социален възпитател – изисквания за кандидатстване - висше образование специалност „Социални дейности”, „Социална педагогика или „Психология”.
  • Помощник-възпитател изискването е за средно образование.

Желаещите да изпратят автобиография на имейл sapi@abv.bg  или dd_a.zlatarov@abv.bg.  

Одобрените ще бъдат поканени на интервю.