Иновативни идеи за въвеждане на доброто отношение в детските градини

Иновативни идеи за въвеждане на доброто отношение в детските градини

 

 

През месеците март и април 2014 г. в двете детски градини „ОДЗ „Светулка” и ОДЗ „Щурче” – Шумен, които преминаха обучения по проекта „Биентретанс – мрежа на резилианс” се проведоха ателиета в три групи с учители и родители. Целта беше обмисляне и обсъждане на идеи за изготвяне на етичен кодекс за всяка градина. Участниците бяха насърчени да заложат на по-атрактивен начин на крайно представяне.

 

В края на месец април се проведоха финалните срещи, на които бяха представени идеите на всяка група. В етичните кодекси на всяка от градините са засегнати темите за доверието, доброто отношение, безрезервната обич и подкрепа към децата, сътрудничеството между родители и учители и други ценности. Обсъдена беше възможността за включване на деца от детската градина при представянето на етичния кодекс пред по-голяма аудитория от родители.