Информационен ден за популяризиране на социалната услуга Приемна грижа

Информационен ден за популяризиране на социалната услуга Приемна грижа

На 13.12.2012г. в гр. Кула, обл. Видин , Мариана Георгиева, Ярослав Митков и Петя Петрова от КСУДС гр. Видин проведоха информационен ден за популяризиране на социалната услуга приемна грижа. На събитието присъстваха около 40 човека. Близо 2 часа бе дискутирана темата за приемната грижа, като алтернативна възможност за отглеждане на децата в семейна среда.

Акцентът бе върху нуждите на всяко дете да създава връзки, върху страданията на децата, живеещи в специализирани институции и как хората могат да станат приемни родители. Представен беше филмът "Доброволната любов". Широко обсъден беше целият процес относно приемната грижа- кандидатстване, оценка, обучение, утвърждаване, напасване и настаняване, подкрепата след настаняването. След Нова година ще има и информационен ден в ромският квартал.