Информационен ден на открито по повод стартиралата кампанията „Лоши традиции”

Информационен ден на открито по повод стартиралата кампанията „Лоши традиции”

На 27.07.2013 г. пред Народния театър в гр. София специалисти от Институт по социални дейности и практики проведоха информационен ден на открито по повод стартиралата кампанията „Лоши традиции”.  Специалистите запознаваха гражданите с услугите, които се предоставят от ИСДП. Освен това хората имаха възможност да се запознаят и с програмите за родители, които се организират от Центъра за обществена подкрепа и които са насочени  основно към две възрастови категории – за родители на деца от 0 до 6 год. и за родители на деца от 7 до 14 год.

 

Информационните дни на открито продължават и през следващите почивни дни от август месец.