Информационни срещи за правата на детето в СОУ,,Георги Бенковски"-Пазарджик

Информационни срещи за правата на детето в СОУ,,Георги Бенковски

През изтеклата седмица социални работници от Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик проведоха две информационни срещи във връзка с кампанията за правата на детето в СОУ „Георги Бенковски" – гр. Пазарджик.

В тези среща взеха участие като помощници на социалните работници и бъдещите ни колеги – студенти от ПУ „Паисий Хилендарски", които имат изключителната възможност да проведат своя стаж в КСУДС в гр. Пазарджик и да се потопят в атмосферата на истинската социална работа. Информационните срещи протекоха в рамките на два дни - на 23.03.2011г. и на 24.03.2011г. с ученици от седмите и осмите класове. На срещите беше представена презентация за правата на детето и бяха проведени дискусии на тази тема.