Информационна среща в СОУ ,,Димитър Гачев", гр.Пловдив (2)

Информационна среща в СОУ ,,Димитър Гачев

 На 15.03.2011г. /вторник/ СОУ „Димитър Гачев" град Пазарджик в час на класния ръководител се проведе информационна среща, на тема ,,Насилието". Тази среща беше предварително договорена с педагогическия съветник

на училището г-жа Китка Кънчева. Осигурена бе зала, за да имат възможност учениците да изгледат филма"Ученици срещу насилието". В информационната среща взеха участие и двама студенти от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" – гр. Пловдив, които към настоящия момент провеждат практика в КСУДС – гр. Пазарджик. В информационната среща участие взеха 23 деца от пети клас.