Информационна среща в Перник относно приемна грижа

Информационна среща в Перник относно приемна грижа

На 21.04.2010 г. в Двореца на културата – Перник се проведе информационна среща с училищни ръководства, училищни медицински работници, детски градини и институции работещи с тях.

 

На срещата бяха презентирани социалните услугите предлагани в Областен център по приемна грижа и Център за обществена подкрепа.

Представянето на Областен център по приемна грижа – Перник бе направено от Анжела Мирчева – ръководител на ОЦПГ.

Бяха зададени много въпроси, свързани със същността на приемната грижа; с разликата между приемна грижа и осиновяване; с децата и семействата които могат да ползват услугата приемна грижа.

Събитието бе широко отразено в местната преса, радиа и КТ „Кракра".