Информационна среща в Ботевград относно приемната грижа

Информационна среща в Ботевград относно приемната грижа

Екипът на Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ от Областен център по приемна грижа /ОЦПГ/ – София-област проведе информационна среща на тема „Приемна грижа" на 27.08.2010г. в Ботевград.

В срещата участваха 22 души, сред които: служители от Дома за деца, лишени от родителска грижа „Надежда" в с. Гурково, представители на детски градини и училища в община Ботевград, служители в общинската администрация и заинтересовани граждани.

На срещата беше представена същността и спецификата на социалната услуга „Приемна грижа", дискутираха се трудностите, пред които са изправени приемните семейства и подкрепата, която получават. Прожектиран беше и тематичният филм „Доброволна любов", който породи бурна дискусия сред участниците. След края на срещата експертите от ОЦПГ отговаряха на поставени въпроси относно изискванията и етапите, през които трябва да се премине и се стигне до утвърждаване на кандидатите за приемно семейство.