Информационна среща с ученици в КСУДС-Позарджик

Информационна среща с ученици в КСУДС-Позарджик

На 22.11.2011 г. в сградата на КСУДС град Пазарджик се проведе информационна среща с ученици от VІІІ клас от СОУ „Георги Бенковски" град Пазарджик. Срещата бе част от дейността на кампания „НЕ НА НАСИЛИЕТО", която Комплекса организира и провежда в периода от 07.11.2011 г. – 07.12.2011 г.

 

Срещата бе предварително договорена с г-н Божинов, педагогически съветник на училището, да се проведе в час на класния ръководител.

Дейността, която се проведе в КСУДС бе свързана с насилието. Учениците бяха разделени на 3 групи, като имаха възможност да напишат своите предложения за общество без насилие. След това се проведе дискусия с учениците за това как ние да създадем това общество и „оковите", които ни пречат за да го достигнем. В края на дейността на учениците се раздадоха балони. Помолени бяха да напишат на балоните „оковите", които стоят пред тях. След това всяко дете имаше възможност да сподели в групата своите „окови". В края на занятието участниците имаха възможността да счупят „оковите", като спукат балоните.

Следваща дейност по кампанията ще се проведе на 29.11.2011 г. отново с ученици от СОУ „Георги Бенковски" град Пазарджик.