Информационна среща с кметове и кметски наместници от село Кошарево

Информационна среща с кметове и кметски наместници от село Кошарево

Областен център по приемна грижа - Перник проведе поредица от информационни срещи, една от които бе в с. Кошарево с кметове и кметски наместници от община Брезник на 22.04.2010 г.

 

Социалните работници представиха приемната грижа като социална услуга в общността, насочена към подкрепата на деца и семейства в риск. Особен интерес предизвика информацията за професионалната приемна грижа.

Кметовете и кметските наместници приеха идеята да бъдат наши посланници при популяризиране на приемната грижа в населените си места.

Срещата приключи с филма „ Доброволна любов".