Информационна среща по приемна грижа в Целодневна детска градина,, Пчелица", град София

Информационна среща по приемна грижа в Целодневна детска градина,, Пчелица

На 04.11.2010г., представители на Областния център по приемна грижа гр. София проведоха информационна среща във връзка с кампанията на Уницеф „Всяко дете иска семейство" в 170 Целодневна детска градина „Пчелица"кв. Надежда гр. София.

На срещата присъстваха над 40 родители и учители.

Изказваме благодарността си към г-жа Григорова, директор на детската градина за оказаното съдействие, както и към всички присъстващи за времето, което отделиха за благородната кауза.