Информационна среща по приемна грижа в КСУДС - Видин

Информационна среща по приемна грижа в КСУДС - Видин

   На 13.07. 2011г. се състоя информационен ден по приемна грижа в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Видин. Участваха 32-ма представители на институциите отговорни за популяризирането на услугата,

както и 5 приемни родители придружени от настанените деца в техните семейства. Обсъдени бяха препоръките от 38-ма сесия на  ООН в периода и ангажиментите на националните партньори по услугата-приемана грижа в периода до месец юли 2013г. Обсъдени бяха трудностите  при намиране на приемни семейства за деца с увреждания, както и актуални въпроси свързани с нормативната уредба на услугата приемна грижа.