Информационна среща на тема ,,Правата на децата"

Информационна среща на тема ,,Правата на децата

На 16.03.2011г. в гимназия „Иван С. Аксаков" в гр. Пазарджик социални работници от Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ проведоха информационна среща с ученици от осми клас.

Срещата беше на тема „Правата на децата" и е във връзка със стартирането на кампанията „Запознаване на децата с техните права", която ще приключи в края на месец март.