Информационна среща на тема ,,Насилие" за учениците от с. Алеко Константиново

Информационна среща на тема ,,Насилие

   На 09.03.2011г. социални работници от Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ – гр. Пазарджик проведоха информационна среща на тема „Насилие" с деца от седмите класове на ОУ „Св. Климент Охридски" в с. Алеко Константиново,

общ. Пазарджик. Кметът на селото беше така любезен да предостави залата в читалището, където социалните работници представиха презентация за видовете насилие, а всички присъстващи имаха възможността да гледат филма „Ученици срещу насилието".