Информационна среща на тема ,,Насилие" в село Алеко Константиново 14.03.2011

Информационна среща на тема ,,Насилие

   На 02 март 2011г. специалисти от Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик проведоха информационна среща на тема „Насилие". Срещата се проведе в читалището на с. Алеко Константиново област Пазарджик.

 В нея участие взеха общо 53 деца от пети и шести клас. Учениците бяха запознати с видовете насилие, причините водещи до насилие в къщи, в квартала, в училище, сред приятели, последствия и превенция на насилието. Водещите се стремяха да осигурят на децата пространство, в което децата да споделят и да вземат отношение и по разглежданата тема.