Информационна среща на тема ,,Наркотици и алкохол" се проведе в КСУДС в гр. Пазарджик

Информационна среща на тема ,,Наркотици и алкохол

На 19.01. 2011г. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Пазарджик беше проведена информационна среща на тема ,,Наркотици и алкохол".

Участниците в срещата бяха ученици от шести клас на училище „Христо Ботев" в гр. Пазарджик.

Целта на информационната среща беше информиране на децата за рисковете от употреба на наркотици и алкохол. Също така се обсъжда какво представляват наркотичните вещества. Използвани бяха средства, които да имат едновременно възпитателен и занимателен характер. На финала на срещата на децата бяха раздадени различни материали и брошури.