Информационна среща между екипа на ОЦПГ – Перник и ДМСГД – Перник

Информационна среща между екипа на ОЦПГ – Перник и ДМСГД – Перник

На 08. 09.2011 г., екип на ОЦПГ – Перник проведе информационна среща с медицински лица, педагози и обслужващ персонал в ДМСГД – Перник . Във връзка със започналата реформа и закриване на ДМСГД и бъдещата реализация на персонала

бе проявен силен интерес към приемната грижа. За хората, свързали професионалния си път със съдбата на децата, лишени от родителска грижа, приемната грижа бе възприета като възможна следваща реализация.

До късно в горещия септемврийски следобед се обсъждаха предимствата и проблемите на приемната грижа, мястото й в живота на децата, ролята на приемното семейство. Споделяха се мнения и виждания между двата екипа.