Информационна кампания в ЦОП - гр. София

Информационна кампания в ЦОП - гр. София

     На 13.09.2011г. Областния център по приемна грижа – София извърши информационна кампания в гр.Пирдоп. Бяха запознати граждани на града с приемната грижа като социална услуга.

Бяха поканени и осъществени срещи с представители на два местни вестника „Регион" и „Камбана" за публикуване на статии в следващите им броеве. На гражданите бяха раздадени рекламни и информационни брошури. С представители на община Пирдоп бяха направени договорки за следващата рекламна кампания, която ще бъде на  27.09.2011г.