Информационна кампания по приемна грижа в Южния парк

Информационна кампания по приемна грижа в Южния парк

 

На 15 май 2010г. социални работници от Областния център по приемна грижа – София осъществиха мобилна информационна кампания по приемна грижа в Южния парк. 

Бяха раздадени множество брошури и картички. Проведоха се няколко по-подробни разяснителни срещи със заинтересовани лица, на които им беше обяснено какво е характерно за приемната грижа и каква е нейната цел. Лошото време попречи на кампанията да се проведе през целия ден. Планирани са още информационни кампании през лятото.