Информационна кампания по приемна грижа в с. Марково

Информационна кампания по приемна грижа в с. Марково

На 13.11.2010 г. екипът на Областен Център по приемна грижа София проведе информационна кампания в читалището на с. Мирково, Софийска област. Събитието беше предварително организирано с подкрепата на председателя на читалището.

За всички присъстващи – около 150 души бяха осигурени информационни материали по приемна грижа. Експерт от ОЦПГ – Цветан Тодорин представи дейността на ИСДП по предоставяне на услугата, същността и етапите на приемната грижа. Надяваме се на бъдещо сътрудничество и работа с кандидати за приемни семейства в община Мирково.