Информационна кампания по приемна грижа

Информационна кампания по приемна грижа

 

 На 27.09.11г. от 11ч.-13.00ч социални работници от Областния център по приемна грижа - София  проведоха в гр. Пирдоп  информационна кампания по приемна грижа. За кампанията бяха поканени младежи доброволци на Българския червен кръст.

Бяха раздадени рекламни брошури и флаери. Социални работници от ОЦПГ-София област обясняваха на проявилите интерес граждани същността и спецификите на приемната грижа, видовете приемна грижа и процедурата по кандидатстване. Беше направено интервю за местната кабелна телевизия за популяризиране на социалната услуга „Приемна грижа".