Информациона Кампания

Информациона Кампания

На 15.11.2011г. и 17.11.2011г социални работници от Областния център по приемна грижа-София проведоха информационни кампании в столичния парк „Света Троица".

 

На гражданите бяха раздадени информационни брошури, а на проявилите интерес беше представена информация за същността на приемната грижа като социална услуга.

Очакваме проявилите интерес да се обърнат към ОЦПГ на ул. „Пиротска" № 175, тел. за контакт 920 42 38.