Информационна среща по приемна грижа в ромския квартал на Видин

Информационна среща по приемна грижа в ромския квартал на Видин

На 23.01.2013г. Мариана Георгиева - социален работник в КСУДС гр. Видин, Красимира Станкова и Пролетка Иванова - социални работници по проект "И аз имам семейство" към Община Видин, проведоха информационна среща за популяризиране на социалната услуга "Приемна грижа" в ромския квартал на гр. Видин. На срещата присъстваха около 40 човека. Предоставена бе информация за приемната грижа, като алтернативна услуга за отглеждане на деца в семейна среда. Акцентирано бе върху нуждите на децата да растат и да се развиват в семейна среда, грижите за тях да са индивидуализирани.