Информационна кампания по повод Международният ден за защита на децата, жертви на агресия

Информационна кампания по повод Международният ден за защита на децата, жертви на агресия

 

Институт по социални дейности и практики, в качеството си на водеща организация, работеща срещу насилието над деца беше поканен за участие в Информационна кампания по повод Международния ден за защита на децата, жертви на агресия, която се проведе на 04.06.2013 г. пред Народния театър.

В кампанията взеха участие специалисти от ЦОП-София и Екипа по приемна грижа, които консултираха гражданите относно проблема с насилието над деца и възможностите за подкрепа и закрила. Бяха раздадени брошури и други информационни материали за услугите на Центъра за обществена подкрепа на ул.”Пиротска” №175.

Кампанията беше организирана от ДАЗД, Столична община и Флаш медия АД.