Групови занятия за деца в ЦОП-София

Групови занятия за деца в ЦОП-София

За периода 19.08.2013 г. - 23.08.2013 г. в ЦОП към ИСДП бяха проведени различни групови занятия за деца. На 21.08.2013 г. бе организирано ателие „Оригами”, а на 22.08.2013 г. ателие „Училищна подкрепа”. В дейностите взеха участие деца от Дома П. Р. Славейков” и деца, настанени в приемни семейства.

На 23.08 бе организирано културно мероприятие, като група деца от ДД „П. Р. Славейков” бяха придружени в музея „Земята и хората”.  

Групови занимания за децата се провеждат ежеседмично, като основната цел е да бъдат развити и доразвити умения от различно естествено необходими на децата в процеса на порастване и социализация.