Групова работа с деца над 15 годишна възраст се реализира в Център за обществена подкрепа

Групова работа с деца над 15 годишна възраст се реализира в Център за обществена подкрепа

  В Центъра за обществена подкрепа на ИСДП в Сoфия се реализира групова работа с деца над 15 годишна възраст по програмата „Развитие на умения за независим живот".

Програмата включва дейности за подкрепа в прехода на юношите към самостоятелен живот. На 18.10.2010г.  е посетена Дирекция „ Бюро по труда" Възраждане с цел юношите да бъдат да запознати с възможностите за намиране на работа, ползване на услугите, предлагани от дирекцията, осъществяване на контакти с работодатели. Сред основните резултати от посещението, младежите придобиха представа за изискванията на работодателите и конкуретноспособността за работните места, за пазара на труда. Обсъди се мотивацията на децата относно учебния процес и неговата важност за бъдещето им. Децата проявиха интерес, изразен в постоянно задаване на въпроси и проявено желание за започване на работа.