Групова програма ,,Професионално ориентиране" във ВУИ в гр. Ракитово

Групова програма ,,Професионално ориентиране

 На 26.04.2011г. Комплекс по социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик стартира провеждане на група „Професионално ориентиране" във ВУИ "Ангел Узунов" гр. Ракитово. Водещи на груповата програма са социален работник от сектора „Услуги и подкрепа на детето"

и психолог от  Комплекса. В груповата програма са включени 12 младежи на възраст от 17 до 19 години.