Група за взаимопомощ на младежи с проблемно поведение,, Споделям, помагам, ставам по-добър"

 Група за взаимопомощ на младежи с проблемно поведение,, Споделям, помагам, ставам по-добър

    На 19.04.2011г. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик се проведе третото по ред занятие на групата за взаимопомощ на младежи с проблемно поведение „Споделям, помагам, ставам по-добър". Участие в групата взимат 6 младежа на възраст от 13 до 18 години.

       С децата се работи индивидуално от страна на специалистите в КСУДС чрез изпратени направления за предоставяне на социална услуга към Комплекса. Групата се провежда 2 пъти месечно и продължителността на едно занятие е в рамките на 120 мин. В групата от страна на участниците бе подадено да се дискутират теми за „Противопоставяне или как да заявиш себе си" и „Насилие". Наблюдава се, че участниците се включват в занятието с желание, изградена е доверителна връзка между участниците и водещите, която спомага за споделяне на проблеми, които касаят младежите в предвид тяхната тийнейджърска възраст.