Група за взаимопомощ на кандидат – осиновители и родители – осиновители

Група за взаимопомощ на кандидат – осиновители и родители – осиновители

Два пъти месечно (петък) от 18.00ч. в залата на Център за обществена подкрепа в град София, ул. ,,Пиротска"№175. Продължителност на сесията – 90 минути.

 

Да се пристъпи към осиновяване е крачка, която ангажира живота на семейството във всички аспекти, както и този на детето. Необходимо е да бъдат осмислени добре последиците от това решение за детето, за осиновяващия, за близките на семейството хора и за биологичното семейство на детето.

Групата за взаимопомощ на кандидат – осиновители и родители – осиновители ще предостави възможност на всеки участник на чаша кафе, да поговори за осиновяването и да се запознае с хора минали или минаващи по същия път. Ще се дискутират въпроси свързани с последиците от осиновяването, възрастовите особености на детето, тайната на осиновяване, биологичния произход, процедурата по осиновяване, преживявания свързани с момента на срещата с детето и посрещането му у дома и всичко онова, което Ви вълнува.

Заедно ще формираме общонст от родители – осиновители, които взаимно да се подкрепят и подпомагат. Така можем да изградим безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание на децата си, както и да споделим най – добрия начин за съобщаване истината за осиновяването.

Присъединете се към нас на 18.02.2011г в 18.00ч.

За повече информация, може да се обърнете на тел. 02/920 42 38

Очакваме Ви!