Група за родители по Програма за позитивно родителстване в ЦОП, ул."Пиротска"

Група за родители по Програма за позитивно родителстване в ЦОП, ул.

 

На 9-ти октомври в Център за обществена подкрепа стартира група за родители по Програма за позитивно родителстване.

Програмата цели да помогне на родителите да придобият умения да коригират неприемливото поведение на децата си, без да губят контрол или да използват насилие над тях. По този начин програмата ще допринесе за това родителите да могат да възпитават децата си пълноценно, без да прибягват до насилие.

Заедно с участниците в програмата, в рамките на 11 работни сесии (всяка сряда от 10.30 – 12.30) ще окажем подкрепа на родителите в изпълнението им на тази роля като развиваме техните умения за общуване, доверие и приемане на детето като използват преди всичко своите собствени ресурси.