Група за родители: Как с любов и уважение да наложим на детето си граници?

Група за родители: Как с любов и уважение да наложим на детето си граници?

Уважаеми родители на деца от 0 до 6 години,

Ежедневието на съвременния родител е динамично, понякога стресово и много напрегнато. Желанието на детето да привлече родителското внимание в края на такъв работен ден често се превръща в малката капчица, която буквално взривява ситуацията.

Като специалисти знаем, че след подобно избухване, родителите често се сблъскват с чувства като вина, срам и желание за прошка от децата си.

Вярваме, че участието Ви в груповата програма „Как с любов и уважение да наложим на детето си граници” ще Ви помогне да:

  • Получите яснота за своите чувства, мисли, убеждения и потребности
  • Разпознавате по-добре мотивите за своето поведение
  • Придобиете умения за разпознаване и контролиране на собствените си емоции
  • Разширите и усъвършенствате възпитателните си умения, които ще помогнат да възпитавате децата си по един по-позитивен начин
  • Познавате и упражнявате нови, по-благоприятни за детето модели на поведение

 

Програмата съдържа шест обучителни модула, всеки от тях с продължителност от 90 минути. Модулите са взаимосвързани и всеки следващ надгражда предходния.

 

Групата за м. октомври стартира:

на 18 октомври, 16:30 ч.

в ЦОП – София, ул. „Пиротска 175”

 

За допълнителна информация:

Катя Караджова, сектор "Услуги за подкрепа на семейството" в ЦОП на ИСДП, тел.: 02/920 42 38