ГРУПА ЗА РОДИТЕЛИ: КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ

ГРУПА ЗА РОДИТЕЛИ:  КАК С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ ДА НАЛОЖИМ НА ДЕТЕТО СИ ГРАНИЦИ

 

„Защо ли нещата трябва да се променят? – прошепна Прасчо. Пух помисли, помисли и каза:

          -Така имат възможност да станат по-добри!”

                                                                  Из „Мечо Пух” – Алън Милн        

На 05.06.2015г. в Център за обществена подкрепа стартира поредната група с родители, които имат желание и мотивация да направят светa  на своите деца по-добър. Родители, които желаят да се научат по-добре да разбират своите деца,  а и децата им да ги разбират по-добре.

 Ние специалистите от Център за обществена подкрепа към Институт за социални дейности и практики, знаем колко отговорно е да бъдеш родител. Знаем също така, че наред с удовлетворението и щастието от общуването с децата си, родителите нерядко се сблъскват със ситуации, които ги карат да се чувстват гневни, разочаровани и безсилни. Често в такива моменти родителите реагират бързо и необмислено, защото изпитват силен страх за сигурността на своето дете. Сигурност, която то със своето детско поведение е поставило под въпрос.

Ежедневието на съвременният родител е динамично, понякога стресово и много напрегнато. Желанието на детето да привлече родителското вниманието  в края на такъв работен ден често се превръща в малката капчица, която буквално взривява ситуацията.

Като специалисти знаем, че след подобно избухване, родителите често се сблъскват с чувства като вина, срам и желание за прошка от децата си.

Вярваме, че участието Ви в груповата програма „Как с любов и уважение да наложим на детето си граници” ще Ви помогне да:

  • Получите яснота за своите чувства, мисли, убеждения и потребности;
  • Разпознавате по-добре мотивите за своето поведение;
  •  Придобиете умения за разпознаване и контролиране на собствените си емоции;
  • Разширите и усъвършенствате възпитателните си умения, които ще помогнат да възпитавате децата си по един по-позитивен начин;
  • Познавате и упражнявате нови, по-благоприятни за детето модели на поведение