ГРУПА ЗА ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО СТАРТИРА КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ШУМЕН

ГРУПА ЗА ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО СТАРТИРА КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ШУМЕН

Група за позитивно родителство „КЛУБ УСПЕШЕН РОДИТЕЛ” стартира на 10 април, 2013 година в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен.

В групата, родителите заедно ще надграждат и развиват уменията си за разбиране на поведението на децата си; ще се учат да разпознават собствените си емоции и реакции спрямо неприемливото поведение на детето. Важна цел, която си поставят водещите на Програмата е да работят за повишаване на уменията на родителите за активно слушане и усвояването на техники за поставяне на правила и граници, без да се разрушава емоционалната близост с детето.