Финансиране по ОАК

Финансиране по ОАК

  Бяха финансирани социалните проекти на трите организации подкрепяни по проекта на ИСДП финансиран от Фондация ОАК. Сдруженията от Нови Пазар, Разград и Плевен ще продължават и през 2007 година да развиват социални услуги за деца и семейства в техните общности. Екипите на организациите получават  обучения и супервизия по случаи за ефективнота работа с уязвими групи деца и семейства.