Финална конференция по Проект "Друго пространство за децата от дома"

Финална конференция по Проект

 

На 18 юни в "Червената къща" се състоя финалната конференция по Проект „Друго пространство за деца от дома", финансиран от Програма ФАР на Европейския съюз по програма BG 2004/016-711.01.02 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи",

реализирана от Изпълнителната Агенция към МТСП.

Беше направен преглед на резултатите от проекта, споменаха се и трудностите, с които се сблъска екипа по време на реализирането на проекта, набелязани бяха и предстоящите цели пред екипа.

Споделени бяха опита и впечатленията от изминалите 16 месеца от взаимното сътрудничество между екипите на дома и на ИСДП, в лицето на Ирина Георгиева (психолог в дома) и Ива Веселинова (възпитател). Направи се обзор на част от груповите програми и ателиета по интереси, които се предлагат в Центъра за обществена подкрепа към ДДЛРГ "Петко Р. Славейков" – "Музикотерапия" (водещ – Ивелина Балчева), "Група за житейски умения", "Арттерапия"(водещи са стажанти от Университета в Тулуза, Франция). Истински фурор сред присъстващите предизвика краткия филм за децата от дома и екипа от Центъра, създаден от 14 годишния Мартин Рохан, настанен в дома. Представена беше и програмата "Социално закаляване чрез преживяване и сътрудничество" на Генадий Матвеев и резултатите от нея. Открита беше изложба с дървопластика на децата, участвали в програмата.

Г-жа Ивайла Иванова, гл. експерт към Дирекция "Социални дейности" към Столична Община, съобщи новината, че от 01 юли Центъра става държавноделигирана дейност и екипа ще може да продължи своята работа и след приключването на Проекта.

Тържествено бяха връчени и удостоверения за разширяване на професионалната квалификация на социалните работници и психолозите от екипа.

Доц. Нели Петрова-Димитрова и д-р Надя Стойкова представиха издадения по проекта наръчник "Нов модел на работа в домовете за деца".

Конференцията приключи с оживена дискусия за политиката по деинституционлизацията и необходимостта от промяна, която да е насочена към гарантиране на достъп до качествени грижи за всяко дете.