Есенен празник на Приемната грижа

Есенен празник на Приемната грижа

На специално организиран от екипа на ОЦПГ – София есенен празник на приемната грижа, който

се състоя на 08.10.2011г децата и семействата имаха възможността да се забавляват, да се състезават и танцуват. Празникът се осъществи и със съдействието на Столична община – район „Илинден", които с радост предоставиха възможност тази забава да бъде осъществена в парка „Света Троица".

Веселият детски смях привлече вниманието на гражданите в парка, които с интерес научаваха повече за услугата приемна грижа и възможността, която тя предоставя за оказване на помощ и подкрепа за децата на България.