Екипът на приемна грижа посети с. Мрамор

Екипът на приемна грижа посети с. Мрамор

 Представители на Областния център по приемна грижа – София присъстваха на Пролетен празник на белия щъркел, който се състоя на 09.04.2011г. в с. Мрамор. По време на празника социалните работници извършиха мобилна работа по приемна грижа и запознаха жителите

и гостите на селото с предоставяната услуга. На желаещите да получат информация бяха раздадени рекламни материали, а на децата – балони с послание „Всяко дете иска семейство".