Две нови кандидат-приемни семейства

Две нови кандидат-приемни семейства

 На 04.04.2011г. се състоя редовна сесия на Комисията на детето към Столична община. На заседанието се обсъдиха и одобриха кандидатурите на две кандидат-приемни семейства – професионално и приемно,

преминали процес на оценка и обучение в  Областия център по приемна грижа в гр. София. Надяваме се на добро сътрудничество с Отдел ,,Закрила на детето" и скорошно настаняване на деца в утвърдените семейства.