Две групови инициативи за деца в ЦОП - гр. София

Две групови инициативи за деца в ЦОП - гр. София

 

„Съвет на потребителите"

На 14-ти и 15-ти септември в Центъра за обществена подкрепа се проведоха две групови инициативи за деца - „Съвет на потребителите" за малките и за по-големите.

Целта беше събиране на обратна връзка от потребителите за водените до момента програми и ателиета, създаването на възможности за по-добро планиране на дейностите на Центъра и постигането на по-голяма включеност на децата в ползваните услуги. В съвета участваха десет деца на различна възраст, включително деца със специални образователни потребности.

В началото на дискусията децата даваха обратна връзка кои ателиета са им харесвали най-много до момента. Посредством драматични техники децата изразиха разбиране за смисъла и целите на дейностите на ЦОП, в които участват. Получиха се интересни предложения за формирането на нови ателиета.

Децата бяха запознати с концепцията на планираното от специалистите на Центъра ново ателие „Приказки" и с останалите дейности които продължават и през новата учебна година.

Накрая участиците получиха подаръци и пожелание за успешна нова учебна година.