Доц. Нели Петрова взе участие в Генералната асамблея на Eurochild, която се проведе на 22 юни в Брюксел

Доц. Нели Петрова взе участие в Генералната асамблея на Eurochild, която се проведе на 22 юни в Брюксел

Председателят на УС на ИСДП доц. Нели Петрова участва в Генералната асамблея на Еurochild, която се проведе на 22 юни в Брюксел.

Представен бе отчетът на европейската мрежа за детска политика, който показва значително нарастване на капацитета на организацията и като членове и преди всичко като влияние на европейско ниво. През изминалата година бяха дефинирани и представени на ЕК Ключовите послания на Еurochild ( вижте в сайта на адрес:http://www.sapibg.org/?lang=bg&page=574), изследване на децата в алтернативна грижа(http://www.sapibg.org/index.php?lang=en&page=599) в страните членки, поредица от събития за лобиране за детските права и поставянето на детските въпроси в дневния ред на комисията.

ИСДП от 2006 г. е член Еurochild и сподели своята удовлетвореност от това членство.