Доклад „Оценка на деца, жертви или свидетели на престъпление в България”

Доклад „Оценка на деца, жертви или свидетели на престъпление в България”
Експертният екип на ИСДП изготви доклад тема „Оценка на деца, жертви или свидетели на престъпление в България”. Работната група, която работи по изследването по темата, се включиха експерти на ИСДП, представители на Българската педиатрична асоциация, ДАЗД, МП, ВКП, АСП, Института по психология на МВР, Клиниката по съдебна медицина и деотнология, правни експерти.  Докладът е достъпен на български и френски език. Предстои изготвянето на английски превод.

От тук можете да изтеглите и националните доклади, изготвени от партньорите от Италия, Франция, Румъния, както и изследване на ситуацията във Финландия и Северна Ирландия, проведено от Международната обсерватория за младежко правосъдие.