Ден на "Социалните умения"

Ден на

На 25.09.2009г. в "Комплекс за социални услуги за деца и семейства" - Пазарджик беше проведен "Ден на социалните умения".

 

Инициативата е част от реализирането на Проект "Изграждане на капацитет и на връзка между системите за младежко правосъдие и наблюдение на детския труд в България" реализиран от ИСДП с финансовата и техническа подкрепа на Международна организация по труда - Международна програма за премахване на детския труд.

Целта наинициативата беше децата да усвоят нови знания и умения, и да се забавляват в среда на връстници. Беше иготвена програма, която включваше лекция, дискусия, прожектиране на филм и представление на куклен театър.

Д-р Палийска от РИОКОЗ - Пазарджик изнесе лекция на тема "Здравословен начин на живот-личната хигиена-ключ към доброто здраве" като се акцентира на значението на личната хигиена и хигиената в пространството около нас. Беше прожектиран и образователен филм посветен на здравословния начин на живот. Всички деца получиха информационни материали на РИОКОЗ изготвени в рамките на кампания "Хигиената ЩИТ срещу болести".

Втората част на програмата включваше театрална постановка "Аладин" поставена от "Драматично-куклен театър Константин Величков - Пазарджик". Актъорите подготвиха декора на постановката в голямата зала на КСУДС и получиха дълги аплаузи от децата, които също бяха включвани в представлението. Някои от тях споделиха, че за пръв път присъстват на куклен театър.

Денят на социалните умения завърши с почерпка, игри и рисунки за децата. В инициативата се включиха общо 21 деца от с.Огняново и гр. Пазарджик.