Дейности по приемна грижа на територията на София град и София-област

Дейности по приемна грижа на територията на София град и София-област

Областен център по приемна грижа – София, стартира информационни срещи по приемна грижа в читалища на територията на София град и София – област.

Контакти бяха осъществени със следните читалища в гр. София: „Стилян Пешев", „Свобода", „Просвета", „Съзнание", „Искра", „Отец Паисий".

На 25.05.2010г. беше проведена информационна среща със служители на читалище „Аура" – гр. София. Бяха предоставени рекламни и информационни материали по приемна грижа. Такава среща се осъществи и в читалище „Изгрев" – с. Волуяк.

На 27.05 беше проведена мобилна информационна кампания по приемна грижа в гр. Елин Пелин. Раздадени бяха рекламни и информационни материали сред граждани в Елин Пелин в рамките на ежегодно провеждащите се „Шопски празник"2010. Бяха проведени срещи със секретарите на читалището в гр. Елин Пелин, читалището в с. Равно поле и читалището в с. Нови хан.

На 15.06.2010г. се проведе информационна среща със самодейци в читалището в с. Волуяк на срещата беше прожектиран филма "Доброволна любов" в който са показани три истории на приемни родители. Историите трогнаха присъстващите на срещата и отвориха поле за дискусия и въпроси.

На 02.07.2010г. в читалище „Слънчице" гр. Ихтиман ще се проведе информационна среща с граждани.